ติดต่อเต็นท์

วรวุฒิยนตรการ

277/9 หมู่ 7 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-224225 , 081-5332022